+31-651349478 Zwedenstraat 25, Haarlem
Dagelijks online lessen via Zoom!

Algemene voorwaarden

Bliss Yoga Algemene voorwaarden

Artikel  1.

Eigen risico en aansprakelijkheid 1.1.  Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico.  Bij twijfel over zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een ​​arts of specialist te raadplegen.  1.2 De Yoga Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de deelnemer.  1.3 De Yoga Studio is niet aansprakelijk voor verlies, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, of van of aan eigendom van de deelnemer.  1.4 Schade veroorzaakt door de deelnemer, opzettelijk of onopzettelijk of door oneigenlijk gebruik, aan eigendom van Bliss Yoga Studio  moet worden vergoed.

Artikel 2.

Lidmaatschap 2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.  2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Bliss Yoga Studio is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  2.3 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht om deel te nemen aan de lessen, wordt het collegegeld niet terugbetaald.  2.4 Als de deelnemer de les niet kan bijwonen en zich heeft uitgeschreven (uiterlijk een uur voor aanvang van de les), kan de les maximaal 2 maanden daarna worden afgerond.  Dit gebeurt altijd in overleg met Bliss Yoga Studio, bij voorkeur per e-mail.

Artikel 3.

Betaling en annulering 3.1 De betaling van het abonnementsgeld geschiedt door overschrijving naar het verschuldigde bedrag.  3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.  De annulering moet per e-mail aan Bliss Yoga Studio worden verzonden.

Artikel 4.

Vakanties, vakantie en annulering van lessen 4.1 Bliss Yoga Studio is gesloten op feestdagen.  Dit wordt tijdig gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio.  Yogalessen die wegens feestdagen worden geannuleerd, kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.  4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie wordt tijdig gemeld door de app en in de studio.  Gedurende deze periode wordt het collegegeld pro rata geïnd.  4.4 Indien de deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort in overleg met Bliss Yoga Studio.  4.3 Als een les onverwacht wordt geannuleerd vanwege onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van ziekte of ongeval van een leraar), kan de deelnemer de les tot 2 maanden na de datum inhalen.  Dit gebeurt altijd in overleg met Bliss Yoga Studio.

Artikel 5.

Zwangerschap of ziekte 5.1 In geval van ziekte kan het lidmaatschap voor een beperkte periode worden opgeschort in overleg met Bliss Yoga Studio.  5.2 Yoga wordt niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.  Als de deelnemer toch wil deelnemen aan de yogalessen, is dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.  5.3 Als de deelnemer wil stoppen met het volgen van yogalessen vanwege zwangerschap, geldt een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6.

Wijzigingen in lesrooster, prijzen 6.1 Bliss Yoga Studio behoudt zich het recht voor om zijn prijzen aan te passen.  Prijsaanpassingen worden tijdig meegedeeld via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.  6.2 Bliss Yoga Studio behoudt zich het recht voor om de indeling van het lesrooster te wijzigen met betrekking tot tijd, programma en locatie. Betaal vriend